ДОРНОД АЙМАГ ДАХЬ ТӨРИЙН АУДИТЫН ГАЗРААС ЗӨВЛӨХИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ УРИЛГА НИЙТЭЛЖ БАЙНА.


ЗӨВЛӨХ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ УРИЛГА

Дорнод аймаг дахь Төрийн аудитын газраас 2019 оны санхүүгийн тайланд хийх аудитыг гэрээгээр гүйцэтгэх хараат бус аудитын хуулийн этгээдийг сонгон шалгаруулж, зөвлөх үйлчилгээний гэрээ байгуулах тул зөвлөхийн дэлгэрэнгүй жагсаалтад орох хүсэлтэй хуулийн этгээдийг мэдүүлгээ ирүүлэхийг урьж байна.

Мэдүүлгээ ирүүлэх хуулийн этгээд нь Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай хуулийн 14-16 дугаар зүйлд заасан шалгуур үзүүлэлт, шаардлага, уг үйлчилгээг гүйцэтгэх чадвартайгаа нотлох баримт бичгийн баталгаажуулсан хуулбаруудыг хавсарган ирүүлнэ. /www.dornod@audit.gov.mn цахим шуудангаар ирүүлж болно./

Үүнд:

- Улсын бүртгэлийн гэрчилгээ, аудит хийх тусгай зөвшөөрлийн хүчинтэй хугацаа нь тухайн жилд аудит хийх хуулийн цаглабар хугацаатай нийцсэн эсэх (тендерийн явцад тусгай зөвшөөрлийн хугацааг сунгуулахаар эрх бүхий байгууллагад хүргүүлсэн байгаа тохиолдолд тухайн байгууллагаас лавлагаа авсан байх);

- Аудитын хуулийн этгээдийн захирал нь мэргэшсэн нягтлан бодогчийн хугацаагүй эрхтэй, Монголын мэргэшсэн нягтлан бодогчдын Институт (ММНБИ)-ээс зохих зөвшөөрөлтэй байх;

- Хуулийн этгээд нь 4-өөс доошгүй үндсэн орон тооны хугацаагүй эрхтэй мэргэшсэн нягтлан бодогчтой байх;

-  Нийтийн албанд нийтийн болон хувийн ашиг сонирхлыг зохицуулах, ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх тухай хуулийн 21.1 дэх хэсэгт заасан хориглолт, хязгаарлалтыг зөрчөөгүй байх;

Зөвлөх үйлчилгээтэй холбоотой нэмэлт мэдээллийг Дорнод аймаг дахь Төрийн аудитын газрын албан өрөөний утас 70584204, 70584207, 91117410 утсаар холбогдож авч болох бөгөөд мэдүүлгээ 2019 оны 09 дугаар сарын 25ы өдрийн 17:30 цагаас өмнө ирүүлнэ үү.

Хаяг: 

Дорнод аймаг дахь Төрийн аудитын газар,
7-р баг ЗДТГ-ын 2 дугаар байр
Хэрлэн сум, Дорнод аймаг, Монгол улс

Холбоо барих утас: 70584204, 70584207