Завсрын аудитаар сумдад ажиллаа

2019-10-17 Хэнтий аймаг

Завсрын аудитаар сумдад ажиллаа

ХЭНТИЙ АЙМАГ ДАХЬ ТӨРИЙН АУДИТЫН ГАЗАР - "ҮДИЙН ЦАЙ" ХӨТӨЛБӨРИЙН ХЭРЭГЖИЛТЭД ХИЙГДЭХ ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН АУДИТЫН НЭЭЛТИЙГ ХИЙЛЭЭ.

2019-05-27 Хэнтий аймаг

"ҮДИЙН ЦАЙ" ХӨТӨЛБӨРИЙН ХЭРЭГЖИЛТЭД ХИЙГДЭХ ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН АУДИТЫН НЭЭЛТИЙГ ХИЙЛЭЭ.

ХЭНТИЙ АЙМАГ ДАХЬ ТӨРИЙН АУДИТЫН ГАЗАР - АЙМГИЙН ТӨСВИЙН ЕРӨНХИЙЛӨН ЗАХИРАГЧИЙН 2018 ОНЫ САНХҮҮГИЙН НЭГТГЭСЭН ТАЙЛАН ТӨСВИЙН ГҮЙЦЭТГЭЛД АУДИТ ХИЙЛЭЭ.

2019-05-06 Хэнтий аймаг

АЙМГИЙН ТӨСВИЙН ЕРӨНХИЙЛӨН ЗАХИРАГЧИЙН 2018 ОНЫ САНХҮҮГИЙН НЭГТГЭСЭН ТАЙЛАН ТӨСВИЙН ГҮЙЦЭТГЭЛД АУДИТ ХИЙЛЭЭ.

ХЭНТИЙ АЙМАГ ДАХЬ ТӨРИЙН АУДИТЫН ГАЗАР - АЙМГИЙН ОРОН НУТГИЙН ТӨСВИЙН 2018 ОНЫ ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ ХЭРЭГЖИЛТ, ҮР ДҮНД ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН АУДИТ ХИЙЛЭЭ.

2019-05-06 Хэнтий аймаг

АЙМГИЙН ОРОН НУТГИЙН ТӨСВИЙН 2018 ОНЫ ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ ХЭРЭГЖИЛТ, ҮР ДҮНД ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН АУДИТ ХИЙЛЭЭ.

ХЭНТИЙ АЙМАГ ДАХЬ ТӨРИЙН АУДИТЫН ГАЗАР - АУДИТЫН ЗӨВЛӨЛДӨХ УУЛЗАЛТЫГ ХИЙЛЭЭ.

2019-03-29 Хэнтий аймаг

ХЭНТИЙ АЙМАГ ДАХЬ ТӨРИЙН АУДИТЫН ГАЗАР - АУДИТЫН ЗӨВЛӨЛДӨХ УУЛЗАЛТЫГ ХИЙЛЭЭ.

ХЭНТИЙ АЙМАГ ДАХЬ ТӨРИЙН АУДИТЫН ГАЗРЫН УДИРДЛАГА АЙМГИЙН УДИРДАХ АЖИЛТНЫ ГУРАВДУГААР ЗӨВЛӨГӨӨНД ОРОЛЦЛОО

2019-03-27 Хэнтий аймаг

2019 оны 03 дугаар сарын 25-ны өдөр зохион байгуулагдсан аймгийн удирдах ажилтны 3-р зөвлөгөөнд Хэнтий аймаг дахь Төрийн аудитын газар мэдээллийг хийлээ.