Үр дүнд: 25
НэрАнгилалХарьяа байгууллагаОгноо
1.ХЭНТИЙ АЙМГИЙН АРДЫН ДУУ БҮЖГИЙН ХАН ХЭНТИЙ ЧУУЛГЫН 2018 ОНЫ САНХҮҮГИЙН ТАЙЛАНГИЙН АУДИТАудитын тайланХэнтий аймаг2019
2.ХЭНТИЙ АЙМГИЙН БИЕИЙН ТАМИР СПОРТЫН ГАЗРЫН 2018 ОНЫ САНХҮГИЙН ТАЙЛАНГИЙН АУДИТАудитын тайланХэнтий аймаг2019
3.ХЭНТИЙ АЙМГИЙН НИЙТЛЭГ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ГАЗРЫН 2018 ОНЫ САНХҮҮГИЙН ТАЙЛАНГИЙН АУДИТАудитын тайланХэнтий аймаг2019
4.ХЭНТИЙ АЙМГИЙН БОЛОВСРОЛ, СОЁЛ УРЛАГИЙН ГАЗРЫН 2018 ОНЫ САНХҮҮГИЙН АУДИТЫН ТАЙЛАНАудитын тайланХэнтий аймаг2019
5.ХЭНТИЙ АЙМГИЙН ГУРВАНБАЯН ТОСГОНЫ ЦЭЦЭРЛЭГИЙН 2018 ОНЫ САНХҮҮГИЙН АУДИТЫН ТАЙЛАНАудитын тайланХэнтий аймаг2019
6.ХЭНТИЙ АЙМГИЙН ГУРВАНБАЯН ТОСГОНЫ ЕРӨНХИЙ БОЛОВСРОЛЫН СУРГУУЛИЙН 2018 ОНЫ САНХҮҮГИЙН АУДИТЫН ТАЙЛАНАудитын тайланХэнтий аймаг2019
7.ХЭНТИЙ АЙМГИЙН БАЙГАЛЬ ОРЧИН, АЯЛАЛ ЖУУЛЧЛАЛЫН ГАЗРЫН 2018 ОНЫ САНХҮҮГИЙН АУДИТЫН ТАЙЛАНАудитын тайланХэнтий аймаг2019
8.ХЭНТИЙ АЙМГИЙН ХҮНС, ХӨДӨӨ АЖ АХУЙН ГАЗРЫН 2018 САНХҮҮГИЙН АУДИТЫН ТАЙЛАНАудитын тайланХэнтий аймаг2019
9.ХЭНТИЙ АЙМГИЙН ГЭР БҮЛ, ХҮҮХЭД, ЗАЛУУЧУУДЫН ХӨГЖЛИЙН ГАЗРЫН 2018 ОНЫ САНХҮҮГИЙН АУДИТЫН ТАЙЛАНАудитын тайланХэнтий аймаг2019
10.ХЭНТИЙ АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗРЫН 2018 ОНЫ САНХҮҮГИЙН ТАЙЛАНГИЙН АУДИТАудитын тайланХэнтий аймаг2019
11.ХЭНТИЙ АЙМГИЙН ХӨДӨЛМӨР ЭРХЛЭЛТИЙГ ДЭМЖИХ САНГИЙН 2018 ОНЫ САНХҮҮГИЙН ТАЙЛАНГИЙН АУДИТАудитын тайланХэнтий аймаг2019
12.ХЭНТИЙ АЙМГИЙН НАСАН ТУРШИЙН БОЛОВСРОЛЫН ТӨВИЙН 2018 ОНЫ САНХҮҮГИЙН ТАЙЛАНГИЙН АУДИТАудитын тайланХэнтий аймаг2019
13.ХЭНТИЙ АЙМГИЙН ЖАРГАЛТХААН СУМЫН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗРЫН 2018 САНХҮҮГИЙН АУДИТЫН ТАЙЛАНАудитын тайланХэнтий аймаг2019
14.ХЭНТИЙ АЙМГИЙН ЖАРГАЛТХААН СУМЫН СОЁЛЫН ТӨВИЙН 2018 САНХҮҮГИЙН АУДИТЫН ТАЙЛАНАудитын тайланХэнтий аймаг2019
15.ХЭНТИЙ АЙМГИЙН ЖАРГАЛТХААН СУМЫН ИРГЭДИЙН ТӨЛӨӨЛӨГЧДИЙН ХУРЛЫН 2018 САНХҮҮГИЙН АУДИТЫН ТАЙЛАНАудитын тайланХэнтий аймаг2019
16.ХЭНТИЙ АЙМГИЙН ЖАРГАЛТХААН СУМЫН ЕРӨНХИЙ БОЛОВСРОЛЫН СУРГУУЛИЙН 2018 САНХҮҮГИЙН АУДИТЫН ТАЙЛАНАудитын тайланХэнтий аймаг2019
17.ХЭНТИЙ АЙМГИЙН ЖАРГАЛТХААН СУМЫН ЦЭЦЭРЛЭГИЙН 2018 САНХҮҮГИЙН АУДИТЫН ТАЙЛАНАудитын тайланХэнтий аймаг2019
18.ХЭНТИЙ АЙМГИЙН ЖАРГАЛТХААН СУМЫН ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ТӨВИЙН 2018 САНХҮҮГИЙН АУДИТЫН ТАЙЛАНАудитын тайланХэнтий аймаг2019
19.ХЭНТИЙ АЙМГИЙН НЭГДСЭН ЭМНЭЛГИЙН 2018 ОНЫ САНХҮҮГИЙН ТАЙЛАНГИЙН АУДИТАудитын тайланХэнтий аймаг2019
20.ХЭНТИЙ АЙМГИЙН ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ГАЗРЫН 2018 ОНЫ САНХҮҮГИЙН ТАЙЛАНГИЙН АУДИТАудитын тайланХэнтий аймаг2019
21.ХЭНТИЙ АЙМГИЙН ИРГЭДИЙН ТӨЛӨӨЛӨГЧДИЙН ХУРЛЫН 2018 ОНЫ САНХҮҮГИЙН ТАЙЛАНГИЙН АУДИТАудитын тайланХэнтий аймаг2019
22.ХЭНТИЙ АЙМГИЙН УЛАМЖЛАЛТ АНАГААХ УХААНЫ ТӨВИЙН 2018 ОНЫ САНХҮҮГИЙН ТАЙЛАНГИЙН АУДИТАудитын тайланХэнтий аймаг2019
23."ШИЛЭН ДАНСНЫ ТУХАЙ" ХУУЛИЙН ХЭРЭГЖИЛТЭД ХИЙСЭН НИЙЦЛИЙН АУДИТЫН ТАЙЛАНАудитын тайланХэнтий аймаг2019
24.ОРОН НУТГИЙН ХӨГЖЛИЙН САНГИЙН 2018 ОНЫ ХӨРӨНГИЙН ЗАРЦУУЛАЛТАД ХИЙСЭН НИЙЦЛИЙН АУДИТЫН ТАЙЛАНАудитын тайланХэнтий аймаг2019
25.УЛСЫН ТӨСВИЙН 2018 ОНЫ ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ ХЭРЭГЖИЛТ, ҮР ДҮН, ҮР НӨЛӨӨНД ХИЙСЭН ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН АУДИТЫН ТАЙЛАНАудитын тайланХэнтий аймаг2019
Үр дүнд: 25