ДАРХАН-УУЛ АЙМАГ ДАХЬ ТӨРИЙН АУДИТЫН ГАЗАР


Дархан-Уул аймаг дахь Төрийн аудитын газрын 2019 оны дотоод сургалтын төлөвлөгөө, хөтөлбөрийн дагуу ахлах аудитор Х.Сувдмаа "Аудитын эрсдэлийг эрэмбэлж, эрсдлийн үнэлгээнд залилангийн боломжуудыг үнэлэх нь" сэдэвт сургалт зохион байгууллаа.