ХЭНТИЙ АЙМАГ ДАХЬ ТӨРИЙН АУДИТЫН ГАЗАР - "ҮДИЙН ЦАЙ" ХӨТӨЛБӨРИЙН ХЭРЭГЖИЛТЭД ХИЙГДЭХ ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН АУДИТЫН НЭЭЛТИЙГ ХИЙЛЭЭ.


Хэнтий аймаг дахь Төрийн аудитын газрын санаачилгаар хийгдэж буй “Үдийн цай” хөтөлбөрийн хэрэгжилтэд хийгдэх гүйцэтгэлийн аудитын нээлтийг 2019 оны 05 дугаар сарын 15-ны өдөр хийлээ.

Аудитын нээлтэд аймаг дахь Төрийн аудитын газрын дарга, тэргүүлэх аудитор Ч.Эрдэнэбаатар, аудитын менежер Д.Оюунтуяа, ахлах аудитор Д.Эрдэнэбилэг, аймгийн ЗДТГ-ын Нийгмийн бодлогын хэлтсийн дарга Г.Лхагвахатан, аймгийн Боловсрол соёл, урлагийн газрын дарга С.Мөнхцэцэг, төсвийн мэргэжилтэн Г.Төртогтох нар оролцлоо.